پژوهشكده فناوری های نو- رباتیک و اتوماسیون
گروه پژوهشی رباتیک و اتوماسیون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/17 | 

گروه رباتیک و اتوماسیون - پژوهشکده فناوری های نو

 رئیس گروه : 

دکتر محمد زارعی ­نژاد

پژوهشکده فناوریهای نو


رایانامه:  mzareaut.ac.ir

 اعضا : 

دکتر سید مهدی رضاعی

دانشکده مهندسی مکانیک


رایانامه:  smrezaeiaut.ac.ir

دکتر حیدرعلی طالبی  

دانشکده مهندسی برق


رایانامه:  alitaut.ac.ir

دکتر حامد غفاری راد

دانشکده مهندسی مکانیک


رایانامه:  ghafariradaut.ac.ir

دکتر محمداعظم خسروی

دانشکده مهندسی برق


رایانامه:  m.a.khosraviaut.ac.ir

دکتر مصطفی رستمی

دانشکده مهندسی پزشکی


رایانامه:  rostamiaut.ac.ir

دکتر منیژه سلیمانی­ فر

سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران


رایانامه:  

 اولویت­ ها: 
  • ربات­های متحرک خودران
  • ربات­های نرم
  • ربات­های پرنده هوشمند
  • ربات­های پوشیدنی توانبخشی

 آزمایشگاه ­ها: 
  • آزمایشگاه رباتیک و سیستم­های سروو
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده فناوری های نو:
http://aut.ac.ir/find-36.4417.9243.fa.html
برگشت به اصل مطلب