پژوهشكده فناوری های نو- مواد پیشرفته
گروه مواد پیشرفته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 

گروه مواد پیشرفته - پژوهشکده فناوری های نو

 رئیس گروه : 

دکتر معصومه حق ­بین نظرپاک

پژوهشکده فناوریهای نو


رایانامه:  haghbinaut.ac.ir

 اعضا : 

دکتر سعید صابرسمندری

پژوهشکده فناوریهای نو


رایانامه:  saeedssaut.ac.ir

دکتر علی نیک­بخت  

پژوهشکده فناوریهای نو


رایانامه:  anikbakhtaut.ac.ir

دکتر سمیه اکبری

دانشکده مهندسی نساجی


رایانامه:  akbari_saut.ac.ir

دکتر سید پیروز هویدا مرعشی

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی


رایانامه:  pmarashiaut.ac.ir

دکتر زاهد احمدی

دانشکده شیمی


رایانامه:  zahmadiaut.ac.ir

دکتر اکبر کارخانه

دانشکده مهندسی پزشکی


رایانامه:  a.karkhanehaut.ac.ir

 اولویت ­ها: 
ساخت سنسورهای پزشکی
تحقیقات در زمینه بیومواد و مواد هوشمند

ساخت سامانه­های رهایش دارو
ساخت داربست­های مهندسی بافت

 آزمایشگاه ­ها: 
آزمایشگاه مواد پیشرفته
آزمایشگاه مواد مرکب
آزمایشگاه آنالیز مواد
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده فناوری های نو:
http://aut.ac.ir/find-36.4419.8848.fa.html
برگشت به اصل مطلب