معرفی گروه ریز فناوری

مقوله توليد و ساخت ادوات نيمه هادی سال هاست که در کشور ما مطرح و آرزوی متخصصين و سياست گذران کشور است. متاسفانه تاکنون اين مهم در کشور ما به جايگاهی که شايسته کشور ما است، نرسيده است. در سال های اخير تکنولوژی جديدی به نام MEMS در دنيا به ظهور رسيده است که با وجود شباهت های زياد به صنايع نيمه هادی، از نظر پيچيدگی تکنولوژی مورد نياز بسيار ساده تر ولی پر منفعت تر از فناوری نيمه هادی ها است. اين دو فناوری در درجه ای از اهميت قراردارد که در نقشه جامع علمی کشور، در اولويت الف قرار گرفته است.

مركز ريزفناوري در پژوهشکده فناوري های نو دانشگاه صنعتي اميركبير به همت برخي از اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1384 با اهداف زير تاسيس شد:

›    توسعه و تجاری سازی محصولات  MEMS

›    فعاليت در زمينه‌های ميكرو/ نانو فناوری و مواد پيشرفته

›    انجام خدمات مشاوره علمي و پژوهشي و برنامه ریزی برای تولید

›    هدايت رساله‌هاي علمي در مقاطع كارشناسي،‌ كارشناسي ارشد و دكتری

اين مرکز ابتدا کار خود را با طراحی تراشه های MEMS و ساخت آنها در ساير مراکز آغاز نمود. با همت اعضای مرکز، آزمايشگاه ريز فناوری و مواد پيشرفته در مهرماه 1391 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف سرویس دهی به محققان و صنعت گران کشور تاسیس شد. شرح حاضر به معرفی مرکز ريز فناوری، دست آوردها و سرويس های آن به مشتريان می پردازد.

زمینه های تحقیقاتی گروه پژوهشی ریز فناوری

›    میکروفلوئیدیک

›    طراحی و ساخت میکروعملگرها

›    طراحی و ساخت میکروحسگرها

›    طراحی و ساخت میکروشتاب سنج

›    ساخت مواد شیمیایی پیشرفته: رنگبر، حلال چسب، رنگهای تخصصی، دوده بر…